Open Access Nano Express

Efficient PbS/CdS co-sensitized solar cells based on TiO2 nanorod arrays

Yitan Li, Lin Wei, Xiya Chen, Ruizi Zhang, Xing Sui, Yanxue Chen*, Jun Jiao and Liangmo Mei

Nanoscale Research Letters 2013, 8:67  doi:10.1186/1556-276X-8-67

Accesses  

  • Last 30 days: 91 accesses
  • Last 365 days: 1688 accesses
  • All time: 2072 accesses

Cited by

SpringerOpen: 1 citation