Open Access Nano Express

Annealing effect and photovoltaic properties of nano-ZnS/textured p-Si heterojunction

Liang-Wen Ji, Yu-Jen Hsiao, I-Tseng Tang*, Teen-Hang Meen, Chien-Hung Liu, Jenn-Kai Tsai, Tien-Chuan Wu and Yue-Sian Wu

Nanoscale Research Letters 2013, 8:470  doi:10.1186/1556-276X-8-470

Accesses  

  • Last 30 days: 102 accesses
  • Last 365 days: 867 accesses
  • All time: 867 accesses