Open Access Nano Idea

Mo doping-enhanced dye absorption of Bi2Se3 nanoflowers

Mianzeng Zhong, Xiuqing Meng*, Fengmin Wu, Jingbo Li* and Yunzhang Fang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:451  doi:10.1186/1556-276X-8-451

Accesses  

  • Last 30 days: 63 accesses
  • Last 365 days: 585 accesses
  • All time: 585 accesses