Open Access Highly Accessed Nano Express

Nanotetrapods: quantum dot hybrid for bulk heterojunction solar cells

Furui Tan, Shengchun Qu*, Fumin Li, Qiwei Jiang, Chong Chen, Weifeng Zhang and Zhanguo Wang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:434  doi:10.1186/1556-276X-8-434

Accesses  

  • Last 30 days: 101 accesses
  • Last 365 days: 1136 accesses
  • All time: 1136 accesses