Open Access Nano Express

New understanding of hardening mechanism of TiN/SiNx-based nanocomposite films

Wei Li*, Ping Liu, Yongsheng Zhao, Fengcang Ma, Xinkuan Liu, Xiaohong Chen and Daihua He

Nanoscale Research Letters 2013, 8:427  doi:10.1186/1556-276X-8-427

Accesses  

  • Last 30 days: 62 accesses
  • Last 365 days: 506 accesses
  • All time: 506 accesses