Open Access Highly Accessed Nano Express

ZnO nanoneedle/H2O solid-liquid heterojunction-based self-powered ultraviolet detector

Qinghao Li, Lin Wei, Yanru Xie, Kai Zhang, Lei Liu, Dapeng Zhu, Jun Jiao, Yanxue Chen*, Shishen Yan, Guolei Liu and Liangmo Mei

Nanoscale Research Letters 2013, 8:415  doi:10.1186/1556-276X-8-415

Accesses  

  • Last 30 days: 138 accesses
  • Last 365 days: 1178 accesses
  • All time: 1178 accesses

Cited by