SpringerOpen Newsletter

Receive periodic news and updates relating to SpringerOpen.

Download references

Open Access Open Badges

Stable superhydrophobic surface of hierarchical carbon nanotubes on Si micropillar arrays

Shaoqing He, Jinquan Wei*, Haifan Wang, Deshun Sun, Zhaohui Yao, Chengsong Fu, Ruiqiao Xu, Yi Jia, Hongwei Zhu, Kunlin Wang and Dehai Wu

Nanoscale Research Letters 2013, 8:412  doi:10.1186/1556-276X-8-412

Include


Format