SpringerOpen Newsletter

Receive periodic news and updates relating to SpringerOpen.

Download references

Open Access Open Badges

Magnetic resonance of the NiFe2O4 nanoparticles in the gigahertz range

Zhenhua Shi, Jing Zhang, Daqiang Gao, Zhonghua Zhu, Zhaolong Yang, Zhipeng Zhang and Desheng Xue*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:404  doi:10.1186/1556-276X-8-404

Include


Format