Open Access Nano Express

Preparation of hierarchical mesoporous CaCO3 by a facile binary solvent approach as anticancer drug carrier for etoposide

Haibao Peng, Kun Li, Ting Wang, Jin Wang, Jiao Wang, Rongrong Zhu, Dongmei Sun* and Shilong Wang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:321  doi:10.1186/1556-276X-8-321

Accesses  

  • Last 30 days: 114 accesses
  • Last 365 days: 1199 accesses
  • All time: 1199 accesses