Open Access Nano Express

Template-assisted nanostructure fabrication by glancing angle deposition: a molecular dynamics study

Junjie Zhang, Yongzhi Cao*, Qiang Gao, Chao Wu, Fuli Yu and Yingchun Liang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:312  doi:10.1186/1556-276X-8-312

Accesses  

  • Last 30 days: 79 accesses
  • Last 365 days: 963 accesses
  • All time: 963 accesses