Open Access Nano Express

Gold nanoarray deposited using alternating current for emission rate-manipulating nanoantenna

Jiancai Xue, Qiangzhong Zhu, Jiaming Liu, Yinyin Li, Zhang-Kai Zhou*, Zhaoyong Lin, Jiahao Yan, Juntao Li and Xue-Hua Wang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:295  doi:10.1186/1556-276X-8-295

Accesses  

  • Last 30 days: 131 accesses
  • Last 365 days: 1699 accesses
  • All time: 1699 accesses