Open Access Nano Express

Carbon dots: a safe nanoscale substance for the immunologic system of mice

Zhongcai Gao, Guangxia Shen*, Xiunan Zhao, Na Dong, Peiyuan Jia, Junhua Wu, Daxiang Cui, Yingge Zhang and Yuxia Wang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:276  doi:10.1186/1556-276X-8-276

Accesses  

  • Last 30 days: 59 accesses
  • Last 365 days: 1134 accesses
  • All time: 1134 accesses