Open Access Nano Express

Control of epitaxial relationships of ZnO/SrTiO3 heterointerfaces by etching the substrate surface

Caihong Jia, Yonghai Chen*, Xianglin Liu, Shaoyan Yang, Weifeng Zhang and Zhanguo Wang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:23  doi:10.1186/1556-276X-8-23

Accesses  

  • Last 30 days: 55 accesses
  • Last 365 days: 737 accesses
  • All time: 1493 accesses