Open Access Nano Express

Synthesis and photoelectrochemical response of CdS quantum dot-sensitized TiO2 nanorod array photoelectrodes

Yunxia Hu, Baoyuan Wang, Jieqiong Zhang, Tian Wang, Rong Liu, Jun Zhang, Xina Wang and Hao Wang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:222  doi:10.1186/1556-276X-8-222

Accesses  

  • Last 30 days: 72 accesses
  • Last 365 days: 1525 accesses
  • All time: 1525 accesses