SpringerOpen Newsletter

Receive periodic news and updates relating to SpringerOpen.

Open Access Nano Express

The cytotoxicity evaluation of magnetic iron oxide nanoparticles on human aortic endothelial cells

Gaoyuan Ge, Hengfang Wu, Fei Xiong, Yu Zhang, Zhirui Guo, Zhiping Bian, Jindan Xu, Chunrong Gu, Ning Gu, Xiangjian Chen* and Di Yang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:215  doi:10.1186/1556-276X-8-215

Article Metrics

2008
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 32 accesses
  • Last 365 days: 742 accesses
  • All time: 2008 accesses

These numbers are accesses on SpringerOpen websites only, and an underestimate of total usage. More information