Download references

Open Access

NH2 + implantations induced superior hemocompatibility of carbon nanotubes

Meixian Guo, Dejun Li*, Mengli Zhao, Yiteng Zhang, Xiangyun Deng, Dongsheng Geng, Ruying Li, Xueliang Sun, Hanqing Gu and Rongxin Wan

Nanoscale Research Letters 2013, 8:205  doi:10.1186/1556-276X-8-205

Include


Format