Open Access Nano Express

Hydrothermal evolution, optical and electrochemical properties of hierarchical porous hematite nanoarchitectures

Wancheng Zhu*, Xili Cui, Xiaofei Liu, Liyun Zhang, Jia-Qi Huang, Xianglan Piao and Qiang Zhang*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:2  doi:10.1186/1556-276X-8-2

Accesses  

  • Last 30 days: 104 accesses
  • Last 365 days: 1485 accesses
  • All time: 2367 accesses