Open Access Nano Express

Growth, structure, morphology, and magnetic properties of Ni ferrite films

Chunhui Dong, Gaoxue Wang, Dangwei Guo, Changjun Jiang* and Desheng Xue

Nanoscale Research Letters 2013, 8:196  doi:10.1186/1556-276X-8-196

Accesses  

  • Last 30 days: 67 accesses
  • Last 365 days: 1051 accesses
  • All time: 1051 accesses