Open Access Nano Express

Efficient biocatalyst by encapsulating lipase into nanoporous gold

Xiaoyu Du, Xueying Liu, Yufei Li, Chao Wu, Xia Wang* and Ping Xu

Nanoscale Research Letters 2013, 8:180  doi:10.1186/1556-276X-8-180

Accesses  

  • Last 30 days: 114 accesses
  • Last 365 days: 1698 accesses
  • All time: 1698 accesses