Open Access Nano Express

A simple additive-free approach for the synthesis of uniform manganese monoxide nanorods with large specific surface area

Mingtao Zheng, Haoran Zhang, Xuebin Gong, Ruchun Xu, Yong Xiao, Hanwu Dong, Xiaotang Liu and Yingliang Liu*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:166  doi:10.1186/1556-276X-8-166

Accesses  

  • Last 30 days: 139 accesses
  • Last 365 days: 1934 accesses
  • All time: 1934 accesses