Open Access Nano Express

Highly potent silver-organoalkoxysilane antimicrobial porous nanomembrane

Sirajo Umar, Yuanfeng Liu, Yiguang Wu, Guangtao Li, Jiabo Ding, Runsong Xiong and Jinchun Chen*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:164  doi:10.1186/1556-276X-8-164

Accesses  

  • Last 30 days: 118 accesses
  • Last 365 days: 1780 accesses
  • All time: 1780 accesses