Open Access Nano Express

Multi-scale numerical simulations of thermal expansion properties of CNT-reinforced nanocomposites

Alamusi, Ning Hu*, Jianhui Qiu, Yuan Li, Christiana Chang, Satoshi Atobe, Hisao Fukunaga, Yaolu Liu, Huiming Ning, Liangke Wu, Jinhua Li, Weifeng Yuan, Tomonori Watanabe, Cheng Yan and Yajun Zhang

Nanoscale Research Letters 2013, 8:15  doi:10.1186/1556-276X-8-15

Accesses  

  • Last 30 days: 102 accesses
  • Last 365 days: 1144 accesses
  • All time: 1847 accesses