Open Access Nano Express

Synthesis, optical and electrochemical properties of ZnO nanowires/graphene oxide heterostructures

Huidan Zeng, Ying Cao, Shufan Xie, Junhe Yang, Zhihong Tang, Xianying Wang* and Luyi Sun

Nanoscale Research Letters 2013, 8:133  doi:10.1186/1556-276X-8-133

Accesses  

  • Last 30 days: 106 accesses
  • Last 365 days: 1473 accesses
  • All time: 1625 accesses