Open Access Nano Express

Single-wall carbon nanohorns inhibited activation of microglia induced by lipopolysaccharide through blocking of Sirt3

Lihong Li, Jinqian Zhang, Yang Yang, Qiang Wang, Li Gao, Yanlong Yang, Tao Chang, Xingye Zhang, Guoan Xiang, Yongmei Cao, Zujin Shi, Ming Zhao and Guodong Gao*

Nanoscale Research Letters 2013, 8:100  doi:10.1186/1556-276X-8-100

Article Metrics

2864
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 104 accesses
  • Last 365 days: 882 accesses
  • All time: 2864 accesses

These numbers are accesses on SpringerOpen websites only, and an underestimate of total usage. More information