Open Access Highly Accessed Nano Express

Co-delivery of docetaxel and endostatin by a biodegradable nanoparticle for the synergistic treatment of cervical cancer

Bo Qiu, Minghui Ji, Xiaosong Song, Yongqiang Zhu, Zhongyuan Wang, Xudong Zhang, Shu Wu, Hongbo Chen, Lin Mei* and Yi Zheng*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:666  doi:10.1186/1556-276X-7-666

Accesses  

  • Last 30 days: 57 accesses
  • Last 365 days: 873 accesses
  • All time: 1801 accesses

Cited by