Download references

Open Access

n-ZnO nanorods/p+-Si (111) heterojunction light emitting diodes

Jenn Kai Tsai*, Jun Hong Shih, Tian Chiuan Wu and Teen Hang Meen

Nanoscale Research Letters 2012, 7:664  doi:10.1186/1556-276X-7-664

Include


Format