Open Access Nano Express

CuInS2 quantum dot-sensitized TiO2 nanorod array photoelectrodes: synthesis and performance optimization

Zhengji Zhou, Shengjie Yuan, Junqi Fan, Zeliang Hou, Wenhui Zhou, Zuliang Du and Sixin Wu*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:652  doi:10.1186/1556-276X-7-652

Accesses  

  • Last 30 days: 88 accesses
  • Last 365 days: 1142 accesses
  • All time: 1973 accesses

Cited by