Download references

Open Access

Mechanically activated catalyst mixing for high-yield boron nitride nanotube growth

Ling Li, Lu Hua Li*, Ying Chen, Xiujuan J Dai, Tan Xing, Mladen Petravic and Xiaowei Liu*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:417  doi:10.1186/1556-276X-7-417

Include


Format