Download references

Open Access

Nanoindentation of GaSe thin films

Sheng-Rui Jian*, Shin-An Ku, Chih-Wei Luo and Jenh-Yih Juang

Nanoscale Research Letters 2012, 7:403  doi:10.1186/1556-276X-7-403

Include


Format