Open Access Nano Express

The effect of ambient humidity on the electrical properties of graphene oxide films

Yao Yao, Xiangdong Chen*, Jinfeng Zhu, Baoqing Zeng, Zuquan Wu and Xiaoyu Li

Nanoscale Research Letters 2012, 7:363  doi:10.1186/1556-276X-7-363

Accesses  

  • Last 30 days: 99 accesses
  • Last 365 days: 1085 accesses
  • All time: 2380 accesses