Open Access Nano Express

Diffractive properties of imaginary-part photonic crystal slab

Haoxiang Jiang, Jingfeng Liu, Gengyan Chen and Xue-Hua Wang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:335  doi:10.1186/1556-276X-7-335

Accesses  

  • Last 30 days: 50 accesses
  • Last 365 days: 434 accesses
  • All time: 953 accesses