Open Access Nano Express

Short-wavelength light beam in situ monitoring growth of InGaN/GaN green LEDs by MOCVD

Xiaojuan Sun, Dabing Li*, Hang Song*, Yiren Chen, Hong Jiang, Guoqing Miao and Zhiming Li

Nanoscale Research Letters 2012, 7:282  doi:10.1186/1556-276X-7-282

Accesses  

  • Last 30 days: 81 accesses
  • Last 365 days: 806 accesses
  • All time: 1584 accesses