Open Access Nano Express

Silicon nanowires prepared by electron beam evaporation in ultrahigh vacuum

Xiangdong Xu*, Shibin Li, Yinchuan Wang, Taijun Fan, Yadong Jiang, Long Huang, Qiong He and Tianhong Ao

Nanoscale Research Letters 2012, 7:243  doi:10.1186/1556-276X-7-243

Accesses  

  • Last 30 days: 62 accesses
  • Last 365 days: 577 accesses
  • All time: 1383 accesses