SpringerOpen Newsletter

Receive periodic news and updates relating to SpringerOpen.

Download references

Open Access

Enhanced photocatalysis by coupling of anatase TiO2 film to triangular Ag nanoparticle island

Jinxia Xu, Xiangheng Xiao*, Feng Ren, Wei Wu, Zhigao Dai, Guangxu Cai, Shaofeng Zhang, Juan Zhou, Fei Mei and Changzhong Jiang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:239  doi:10.1186/1556-276X-7-239

Include


Format