SpringerOpen Newsletter

Receive periodic news and updates relating to SpringerOpen.

Open Access Nano Express

Enhanced photocatalysis by coupling of anatase TiO2 film to triangular Ag nanoparticle island

Jinxia Xu, Xiangheng Xiao*, Feng Ren, Wei Wu, Zhigao Dai, Guangxu Cai, Shaofeng Zhang, Juan Zhou, Fei Mei and Changzhong Jiang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:239  doi:10.1186/1556-276X-7-239

Article Metrics

3638
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 118 accesses
  • Last 365 days: 1123 accesses
  • All time: 3638 accesses

These numbers are accesses on SpringerOpen websites only, and an underestimate of total usage. More information