Open Access Nano Idea

Dendrimer-entrapped gold nanoparticles as potential CT contrast agents for blood pool imaging

Han Wang, Linfeng Zheng, Rui Guo, Chen Peng, Mingwu Shen, Xiangyang Shi* and Guixiang Zhang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:190  doi:10.1186/1556-276X-7-190

Accesses  

  • Last 30 days: 89 accesses
  • Last 365 days: 899 accesses
  • All time: 2193 accesses