Open Access Highly Accessed Nano Express

A cylindrical core-shell-like TiO2 nanotube array anode for flexible fiber-type dye-sensitized solar cells

Jiefeng Yu, Dan Wang, Yining Huang, Xing Fan, Xin Tang, Cong Gao, Jianlong Li, Dechun Zou* and Kai Wu*

Nanoscale Research Letters 2011, 6:94  doi:10.1186/1556-276X-6-94

Accesses  

  • Last 30 days: 105 accesses
  • Last 365 days: 3156 accesses
  • All time: 7119 accesses

Cited by