Open Access Nano Express

Effect of sulfur on enhancing nitrogen-doping and magnetic properties of carbon nanotubes

Tongxiang Cui, Ruitao Lv, Zheng-hong Huang, Feiyu Kang*, Kunlin Wang and Dehai Wu

Nanoscale Research Letters 2011, 6:77  doi:10.1186/1556-276X-6-77

Accesses  

  • Last 30 days: 95 accesses
  • Last 365 days: 1040 accesses
  • All time: 3217 accesses