Download references

Open Access Open Badges

"Soft and rigid" dithiols and Au nanoparticles grafting on plasma-treated polyethyleneterephthalate

Václav Švorčík*, Zdeňka Kolská, Ondřej Kvítek, Jakub Siegel, Alena Řezníčková, Pavel Řezanka and Kamil Záruba

Nanoscale Research Letters 2011, 6:607  doi:10.1186/1556-276X-6-607

Include


Format