Open Access Nano Express

Mesoporous nitrogen-doped TiO2 sphere applied for quasi-solid-state dye-sensitized solar cell

Peng Xiang, Xiong Li, Heng Wang, Guanghui Liu, Ting Shu, Ziming Zhou, Zhiliang Ku, Yaoguang Rong, Mi Xu, Linfeng Liu, Min Hu, Ying Yang, Wei Chen, Tongfa Liu, Meili Zhang and Hongwei Han*

Nanoscale Research Letters 2011, 6:606  doi:10.1186/1556-276X-6-606

Article Metrics

3291
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 55 accesses
  • Last 365 days: 751 accesses
  • All time: 3291 accesses

These numbers are accesses on SpringerOpen websites only, and an underestimate of total usage. More information