Open Access Nano Express

Radial breathing mode of carbon nanotubes subjected to axial pressure

Xiao-Wen Lei, Qing-Qing Ni*, Jin-Xing Shi and Toshiaki Natsuki

Nanoscale Research Letters 2011, 6:492  doi:10.1186/1556-276X-6-492

Accesses  

  • Last 30 days: 142 accesses
  • Last 365 days: 964 accesses
  • All time: 2436 accesses