Download references

Open Access

Valence band offset of InN/BaTiO3 heterojunction measured by X-ray photoelectron spectroscopy

Caihong Jia, Yonghai Chen*, Yan Guo, Xianglin Liu, Shaoyan Yang, Weifeng Zhang and Zhanguo Wang

Nanoscale Research Letters 2011, 6:316  doi:10.1186/1556-276X-6-316

Include


Format