Open Access Nano Express

A delta-doped quantum well system with additional modulation doping

Dong-Sheng Luo, Li-Hung Lin*, Yi-Chun Su, Yi-Ting Wang, Zai Fong Peng, Shun-Tsung Lo, Kuang Yao Chen, Yuan-Huei Chang, Jau-Yang Wu, Yiping Lin*, Sheng-Di Lin, Jeng-Chung Chen, Chun-Feng Huang and Chi-Te Liang*

Nanoscale Research Letters 2011, 6:139  doi:10.1186/1556-276X-6-139

Accesses  

  • Last 30 days: 98 accesses
  • Last 365 days: 983 accesses
  • All time: 3320 accesses

Cited by