Open Access Nano Express

Coherent magnetic semiconductor nanodot arrays

Yong Wang*, Faxian Xiu*, Ya Wang, Jin Zou*, Ward P Beyermann, Yi Zhou and Kang L Wang

Nanoscale Research Letters 2011, 6:134  doi:10.1186/1556-276X-6-134

Accesses  

  • Last 30 days: 89 accesses
  • Last 365 days: 959 accesses
  • All time: 3286 accesses

Cited by