Open Access Nano Express

In Situ Confocal Raman Mapping Study of a Single Ti-Assisted ZnO Nanowire

Ashish C Gandhi, Hsuan-Jung Hung, Po-Hsun Shih, Chia-Liang Cheng, Yuan-Ron Ma and ShengYun Wu*

Nanoscale Research Letters 2009, 5:581-586  doi:10.1007/s11671-009-9509-1

Accesses  

  • Last 30 days: 50 accesses
  • Last 365 days: 382 accesses
  • All time: 1052 accesses